З історії села

Село Зведенівка знаходиться в західній частині району. Село Зведенівка межує з такими селами як Рахни-Лісові, Деребчин, Голин ченці, Ярове. В

20-х роках 17 ст. на схід від села, загарбавши самі кращі землі в мальовничому куточку серед джерел і родючих грунтів оселився пан Сабанський. Одержуючи маєток з роду в рід (спадково) Сабанські панували аж до 1917 року володіючи 1200га землі, тоді як селяни села мали всього 500га.

Перша школа в селі була організована в 1901 році і містилася в орендованій хаті громадянина Навертюка Івана Самсоновича. Учителем був Главацький Г.П., який користувався пошаною в селян. В 1902 році розпочалося будівництво школи на громадські гроші. Кожен двір повинен був внести 10 крб. і півстоса каменю.

В 1918 році пан Сабанський Оскар збудував ґуральню (спиртовий завод) для виготовлення спирту з картоплі та кукурудзи, які вирощувалися селянами. Гуральня була зруйнована  1917 року. Напередодні Жовтневої революції пан Сабанський втік за кордон. Революційний рух в селі розпочався в 1918 році. Першими вісниками революції були представники революційної організації с.Деребчина, які знаходили велику підтримку серед населення.

Радянська влада встановилася в 1920 році, цього ж року відбулися вибори до сільської ради депутатів трудящих. Зведенівська сільська рада була заснована в грудні 1920 року. Першим головою сільської ради обраний представник від сільської бідноти Бегус Лукаш, а секретарем Гнатюк Дмитро, житель села, який довгий час жив у місті і повернувся в села під час революції. Обидва вони приймали участь у встановленні та зміцненні радянської влади на селі.